Nyt fra Søndervig

Nyt fra Søndervig

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØNDERVIG BEBOERFORENING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling på Beach Bowl i Søndervig Beboerforening
lørdag den 22. maj 2021 kl. 14.00

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse
4. Indkomne forslag – herunder forslag til
vedtægtsændring
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag bedes sendt til Ellen Marie Vestergaard,
Tranekærvej 96, 7400 Herning
eller på mail emv@virk-raad.dk.
Der serveres suppe fra kl. 12.30 til kl. 13.30, hvis det kan lade sig gøre efter covid-19 reglerne.
Datoen for generalforsamlingen er flyttet, selv om det i vedtægterne står, at den skal holdes lørdagen
før påske, idet vi gerne vil holde et fysisk møde, og det er vi ret sikre på ikke kan lade sig gøre sidst
i marts. Hvis der er nogen, der har noget imod dette, så giv besked til
formanden på mailadressen emv@virk-raad.dk.
Hold øje med hjemmesiden, hvor vi vil give besked, hvis vi bliver nødt til at holde
generalforsamlingen på en anden måde.

 

 

 

 

Vesterhav Syd – ansøgning om værditabserstatning
Det ser desværre ikke ud til, at vi slipper for vindmøllerne ud for kysten i Søndervig.

Der er derfor igen mulighed for at søge om værditabserstatning. Det koster 4.000 kr. Hver sag behandles særskilt.
Fristen for at søge om værditabserstatning er den 10. marts inden midnat.

Anmeldelsesskema findes på www.taksationsmyndigheden.dk.

Man kan også læse mere om dette på følgende link: https://group.vattenfall.com/dk/siteassets/danmark/vores-forretning/vindprojekter/vesterhav-syd/energistyrelsen-prasentation-vesterhav-syd.pdf

Til berørte myndigheder og øvrige interessenter

Energistyrelsen fremsendte den 5. maj 2020 høringsbrev vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark. Styrelsen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at det kan være vanskeligt at finde høringsmaterialet på vores hjemmeside.

Energistyrelsen genfremsender derfor link til hjemmesiden, hvor høringsmaterialet er tilgængeligt: https://ens.dk/service/hoeringer/hoering-over-miljoekonsekvensrapport-vesterhav-syd-havvindmoellepark

På Energistyrelsens hjemmeside findes nyhed om høringen, hvor der også er henvisning til den aktuelle høring for Vesterhav Nord Havvindmøllepark: https://presse.ens.dk/news/miljoekonsekvensrapport-for-vesterhav-nord-og-vesterhav-syd-sendes-i-offentlig-hoering-401674

Beboerforeningens Medlemsblad – Nyt fra Søndervig

Søndervig Beboerforening har siden 2006 udgivet deres årlige medlemsblad Nyt fra Søndervig digitalt. Alle blade kan downloades og læses her:

  

 

Nyt fra Søndervig 2019  Nyt fra Søndervig 2018  Nyt fra Søndervig 2017 Nyt fra Søndervig forside  Sondervig Nyt 2015 forside  Sondervig Nyt 2014 forside    Sondervig Nyt 2013 forside    Sondervig Nyt 2012 forside  Sondervig Nyt 2011 forside    Sondervig Nyt 2010 forside    Sondervig Nyt 2009 forside    Sondervig Nyt 2008 forside   Sondervig Nyt 2007 forside   Sondervig Nyt 2006 forside

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev