Nyt fra Søndervig

Nyt fra Søndervig

Indbydelse til borgermøde om miljøkonsekvensrapporten

Vattenfall vil gerne indbyde til et virtuelt borgermøde om miljøkonsekvensrapporten (VVM) for Vesterhav Syd, der er i høring frem til den 30. juni 2020.

Oprindelig ville vi have afviklet en workshop i lokalområdet, hvor man en hel dag kunne komme forbi og få svar på spørgsmål. Nu bliver det i stedet et virtuelt møde via internettet, da Covid-19 situationen ikke giver mulighed
for større forsamlinger.
På mødet vil repræsentanter fra Energistyrelsen, Vattenfall samt flere eksterne konsulenter føre os gennem aftenens program.
Mødet finder sted onsdag den 17. juni kl. 18.30 til 21.00.
Hvad gør du?
Gå ind på https://avcenterlive.dk/VattenfallVHS. Her kan du følge mødet, ligesom du også vil kunne stille spørgsmål undervejs i mødet.
Vi gør opmærksom på, at vi hverken før eller undervejs i mødet kan yde teknisk assistance. Hele mødet vil dog blive optaget og blive præsenteret på Energistyrelsens og Vattenfalls hjemmesider.

Program:
• Velkomst og introduktion til mødet
• Baggrund for processen og høringen om miljøkonsekvensrapporten
• Alternativer – valg af layout
• Visualiseringer
• Landskabelige konsekvenser
• Støj
• Turisme
• Fugle
• Værditab og medejerskab
• PAUSE
• Spørgerunde
• Afslutning

Hvis du allerede nu har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til
borgermoede@vattenfall.com – vi kan selvfølgelig ikke garantere, at alle spørgsmål bliver besvaret på mødet.
Det er derfor vigtigt, hvis du har spørgsmål, at du fremsender dem til Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København, eller på e-mail til vesterhavsyd@ens.dk senest den 30. juni 2020. Energistyrelsen anmoder om, at høringssvaret mærkes “Høringssvar til Vesterhav Syd”..

Vi glæder os til din deltagelse.
Med venlig hilsen Vattenfall

Til berørte myndigheder og øvrige interessenter

Energistyrelsen fremsendte den 5. maj 2020 høringsbrev vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark. Styrelsen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at det kan være vanskeligt at finde høringsmaterialet på vores hjemmeside.

Energistyrelsen genfremsender derfor link til hjemmesiden, hvor høringsmaterialet er tilgængeligt: https://ens.dk/service/hoeringer/hoering-over-miljoekonsekvensrapport-vesterhav-syd-havvindmoellepark

Høringsvar kan fremsendes til vesterhavsyd@ens.dk og bedes mærket ”Høringssvar til Vesterhav Syd” og journalnummer 2020 – 6264. Svaret skal være Energistyrelsen i hænde senest den 30. juni 2020.

På Energistyrelsens hjemmeside findes nyhed om høringen, hvor der også er henvisning til den aktuelle høring for Vesterhav Nord Havvindmøllepark: https://presse.ens.dk/news/miljoekonsekvensrapport-for-vesterhav-nord-og-vesterhav-syd-sendes-i-offentlig-hoering-401674

Alle har mulighed for at kommer med kommentarer til høringen om møllerne frem til den 30. juni 2020.

Kom til infomøde om Søndervig

Foto-collage fra LBK

Borgerne skal blive hjemme ved computeren, når Ringkøbing-Skjern Kommune den 18. juni inviterer til virtuelt informationsmøde om de kommende bygge- og anlægsprojekter i Søndervig.

Det er ikke første gang, at Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer til informationsmøde om udviklingen i Søndervig. Og det bliver heller ikke sidste gang. For med en ny omfartsvej, der skal stå klar ved årsskiftet, et badeland, der skyder op på en mark, og en bymidte, der får et nyt look, er Søndervig i en rivende udvikling.

Det er den udvikling – og variationen af konkrete anlægsprojekter, kommunen gerne vil informere interesserede borgere og sommerhusejere om. Og derfor afholdes der borgermøde den 18. juni kl. 18.30-20.30.

Kaffe og kage til mødet må deltagerne dog selv sørge for. Forsamlingsforbuddet i kølvandet på corona-nedlukningen betyder nemlig, at mødet afholdes som et virtuelt møde, hvor deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål.

Ud over en velkomst fra borgmester Hans Østergaard, vil formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg John G. Christensen sammen med administrationen præsentere de mange vej- og byudviklingsprojekter for Søndervig, som Ringkøbing-Skjern Kommune står bag.

Desuden vil Lalandias projektdirektør Thomas Nielsen og Ringkøbing-Skjern Forsynings kommunikationsansvarlige Nikolai Overgaard Rahlf på mødet fortælle om deres planlagte aktiviteter i Søndervig i de kommende år.

Hvad skal der ske?

Ud over opførelsen af badeland og ferieboliger på Lalandia-grunden skal der etableres en omfartsvej med en tilhørende rundkørsel. Herudover skal Houvig Klitvej ombygges, så Søndervig og Lalandia-området bliver forbundet, og Lodbergsvej og Badevej skal graves op for derefter at blive forskønnet.

Og dét er blot nogle af de ting, der i løbet af de kommende år kommer til at vende især den østlige del af byen ved kysten på den anden ende.

– Det bliver udfordrende! Heldigvis er det kun for en periode, og resultatet bliver uden tvivl rigtig godt, siger Teknik- og Miljøudvalgsformanden.

John G. Christensen er optaget af, at både borgere og sommerhusejere i kommunen skal få mulighed for at følge anlægsarbejdet på tættest muligt hold, bl.a. så man evt. kan planlægge sig ud af at tage på ferie i Søndervig i netop de uger, hvor der f.eks. rammes pæle til det kommende Lalandia badeland.

– Hvis man har boet i nærheden af en byggeplads, så ved man, at det kan både larme og støve. Det kommer det også til at gøre i Søndervig, hvor vi har den ekstra udfordring, at trafikken godt kunne stoppe til, selv før byggeriet gik i gang, siger John G. Christensen og minder om, at det hele bliver godt igen på den anden side af byggeriet:

– Det er nogle fantastisk flotte planer, der ligger for Søndervig, siger han og tilføjer:

– Derfor vil jeg også gerne appellere til, at folk har tålmodighed og bærer over med det, så længe arbejdet pågår.

Tilmelding:
For at deltage i det virtuelle infomøde skal man tilmelde sig på følgende link: www.rksk.dk/infomode. På projektsiden for Søndervig finder man også informationer om de mange anlægsprojekter. Dem, der tilmelder sig infomødet, vil et par dage inden mødet modtage en mail med yderligere info om, hvordan man deltager i det virtuelle infomøde. Fristen for tilmelding er den 15. juni kl. 9.00.

 

Beboerforeningens Medlemsblad – Nyt fra Søndervig

Søndervig Beboerforening har siden 2006 udgivet deres årlige medlemsblad Nyt fra Søndervig digitalt. Alle blade kan downloades og læses her:

Nyt fra Søndervig 2019  Nyt fra Søndervig 2018  Nyt fra Søndervig 2017 Nyt fra Søndervig forside  Sondervig Nyt 2015 forside  Sondervig Nyt 2014 forside    Sondervig Nyt 2013 forside    Sondervig Nyt 2012 forside  Sondervig Nyt 2011 forside    Sondervig Nyt 2010 forside    Sondervig Nyt 2009 forside    Sondervig Nyt 2008 forside   Sondervig Nyt 2007 forside   Sondervig Nyt 2006 forside

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev