Nyt fra Søndervig

Nyt fra Søndervig

AFLYST PGA. COVID-19

Søndervig Beboerforening indkalder til ordinær generalforsamling på Beach Bowl
lørdag den 4. april 2020 kl. 14.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. lndkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag bedes sendt til Ellen Marie
Vestergaard, Tranekærvej
96, 7400 Herning eller på mail
emv@virk-raad.dk
Der serveres som sædvanlig suppe fra kl. 12.30 til kl. 13.30

 

Beboerforeningens Medlemsblad – Nyt fra Søndervig

Søndervig Beboerforening har siden 2006 udgivet deres årlige medlemsblad Nyt fra Søndervig digitalt. Alle blade kan downloades og læses her:

Nyt fra Søndervig 2019  Nyt fra Søndervig 2018  Nyt fra Søndervig 2017 Nyt fra Søndervig forside  Sondervig Nyt 2015 forside  Sondervig Nyt 2014 forside    Sondervig Nyt 2013 forside    Sondervig Nyt 2012 forside  Sondervig Nyt 2011 forside    Sondervig Nyt 2010 forside    Sondervig Nyt 2009 forside    Sondervig Nyt 2008 forside   Sondervig Nyt 2007 forside   Sondervig Nyt 2006 forside

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev