Nyt fra Søndervig

Nyt fra Søndervig

Referat fra generalforsamlingen i Søndervig Beboerforening den 17. oktober 2022.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SØNDERVIG BEBOERFORENING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling på Beach Bowl i Søndervig Beboerforening
søndag den 17. oktober 2021 kl. 14.00

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse
4. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændring
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag bedes sendt til Ellen Marie Vestergaard,
Tranekærvej 96, 7400 Herning
eller på mail emv@virk-raad.dk.

Der serveres suppe fra kl. 12.30 til kl. 13.30

 

 

Årets generalforsamling udsættes til 17. oktober 2021

Som vi skriver i Nyt fra Søndervig 2021, så var det planen, at vi skulle have holdt vores generalforsamling i forbindelse med pinsen – den 22. maj 2021.
Vi havde regnet med, at vi kunne holde den stort set, som vi plejer at gøre. Det bliver desværre ikke sådan. Som det ser ud nu, så kan vi kun være 50 til et sådant møde og det giver ikke den festlige stemning, som vi plejer at have, og der er alt for få, som har mulighed for at være med og høre om alt det, som sker i Søndervig.
Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vi udskyder generalforsamlingen for i år til den første søndag i efterårsferien. Det er søndag den 17. oktober. På det tidspunkt forventes alle, som ønsker det, at være vaccineret. Vi må til den tid kunne være op til de ca. 300 personer, som vi plejer at være, og vi vil opleve den sædvanlige gode stemning. Det trænger vi snart til.

Derfor sæt kryds ved den 17. oktober.

Mere information følger, når vi nærmer os den 17. oktober.
Hold øje her på vores hjemmesideFacebookside, eller tilmeld jer nyhedsbreve.

Information om pæleramning ifm. Lalandia

Vi er blevet orienteret om, at der ifm. Lalandia byggeriet igen i år skal udføres pæleramning hen over sommeren.

Arbejdet udføres efter følgende plan:

Uge 24-26 rammes der pæle (nærmest Søndervig by)

Uge 27-31 vil der ikke blive rammet pæle

Uge 32-35 rammes der pæle (nord for centerbyggeriet)

Arbejdet vil foregå primært mandag til torsdag i tidsrummet 8.00-18.00.

Omfanget af de pæle som skal rammes i år udgør kun ca. 5% af den mængde pæle, som Lalandia rammede sidste år. Der kører derfor kun med en rammemaskine, hvor der blev kørt med 3 maskiner sidste år. Støjgenerne vil blive tilsvarende mindre. Der vil også være flere ophold i mellem ramningerne.

Der er desværre ikke mulighed for at ændre de varslede rammeperioder.

 

 

 

 

 

 

Vesterhav Syd – ansøgning om værditabserstatning
Det ser desværre ikke ud til, at vi slipper for vindmøllerne ud for kysten i Søndervig.

Der er derfor igen mulighed for at søge om værditabserstatning. Det koster 4.000 kr. Hver sag behandles særskilt.
Fristen for at søge om værditabserstatning er den 10. marts inden midnat.

Anmeldelsesskema findes på www.taksationsmyndigheden.dk.

Man kan også læse mere om dette på følgende link: https://group.vattenfall.com/dk/siteassets/danmark/vores-forretning/vindprojekter/vesterhav-syd/energistyrelsen-prasentation-vesterhav-syd.pdf

Til berørte myndigheder og øvrige interessenter

Energistyrelsen fremsendte den 5. maj 2020 høringsbrev vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark. Styrelsen er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at det kan være vanskeligt at finde høringsmaterialet på vores hjemmeside.

Energistyrelsen genfremsender derfor link til hjemmesiden, hvor høringsmaterialet er tilgængeligt: https://ens.dk/service/hoeringer/hoering-over-miljoekonsekvensrapport-vesterhav-syd-havvindmoellepark

På Energistyrelsens hjemmeside findes nyhed om høringen, hvor der også er henvisning til den aktuelle høring for Vesterhav Nord Havvindmøllepark: https://presse.ens.dk/news/miljoekonsekvensrapport-for-vesterhav-nord-og-vesterhav-syd-sendes-i-offentlig-hoering-401674

Beboerforeningens Medlemsblad – Nyt fra Søndervig

Søndervig Beboerforening har siden 2006 udgivet deres årlige medlemsblad Nyt fra Søndervig digitalt. Alle blade kan downloades og læses her:

  

 

Nyt fra Søndervig 2019  Nyt fra Søndervig 2018  Nyt fra Søndervig 2017 Nyt fra Søndervig forside  Sondervig Nyt 2015 forside  Sondervig Nyt 2014 forside    Sondervig Nyt 2013 forside    Sondervig Nyt 2012 forside  Sondervig Nyt 2011 forside    Sondervig Nyt 2010 forside    Sondervig Nyt 2009 forside    Sondervig Nyt 2008 forside   Sondervig Nyt 2007 forside   Sondervig Nyt 2006 forside

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev