Nyt fra Søndervig

Søndervig Beboerforening har siden 2006 udgivet deres årlige medlemsblad Nyt fra Søndervig digitalt.

Alle blade kan downloades og læses her.

Information

Beboerforeningens Medlemsblad – Nyt fra Søndervig 

         

 

Nyt fra Søndervig 2019  Nyt fra Søndervig 2018  Nyt fra Søndervig 2017 Nyt fra Søndervig forside  Sondervig Nyt 2015 forside  Sondervig Nyt 2014 forside    Sondervig Nyt 2013 forside    Sondervig Nyt 2012 forside  Sondervig Nyt 2011 forside    Sondervig Nyt 2010 forside    Sondervig Nyt 2009 forside    Sondervig Nyt 2008 forside   Sondervig Nyt 2007 forside   Sondervig Nyt 2006 forside

 

 

 

 

Foreningen Søndervig Redningsstation

Foreningen vil give den gamle redningsstation i Søndervig et nyt liv. Dels ønsker foreningen at formidle budskabet om redningsstationernes betydning for datidens lokalbefolkning, dels ønsker foreningen at den gamle bygning på ny anvendes som et samlingssted – et bytorv, hvor mennesker mødes, og hvor den lokale historie slår temaet an.

Bygningen skal ikke være et museum eller et forsamlingshus, men et sted hvor man mødes på tværs af generationer, på tværs af land og stand. Det er vigtigt, at huset istandsættes med respekt for det oprindelige. Udover et frit mødested, kan der også arrangeres små foredrag, om lokale Strandinger, Hav og Rav, Bunkerne på stranden osv.

Foreningen søger midler via “Underværker” – Realdanmark.

Læse mere om projektet her

Søndervig Redningsstation blev taget i brug i 1857. Den var i de første 30 år kun raketstation, men i 1887 blev den udvidet til også at have redningsbåd, nybygget fra Orlogsværftet i København. Ved samme lejlighed opførtes en bygning, der herefter husede både raketapparat og båd. I 1946 blev ro-redningsbåden taget ud af drift, men stationen forblev aktiv som raketstation frem til 1975.

I perioden 1868-1954 reddede stationens mandskab 80 menneskeliv i 15 aktioner. De største strandinger var barken ’Colonist’ af Christiania i 1880 og damperen ’Fingal’ af Karlshamn i 1916. I begge tilfælde blev 12 sømænd reddede i land.

Optællingerne over stationens aktioner viser, at Søndervig Redningsstation reddede langt flere med raketapparat end med båd. Af de 80 reddede søfolk blev kun én reddet med båden.

—-

Søndervigs Redningsstation blev taget ud af drift i 1975. I dag ejes bygningen af Finnur Lodbergs tre børn, Ann, Christian og Anders Peter Lodberg. Familien bakker op om en bevarelse fra redningsstationen og stiller den til rådighed til et fælles “kulturhus”.

Der er dannet en forening, der kan søge om økonomisk bistand fra diverse fonde. Foreningen hedder: Søndervig Redningsstation RB100 (RB100 var navnet på den gamle redningsbåd)

Vesterhav Syd:

 

Link til Vattenfalls hjemmeside med informationer om Vesterhav Syd

Link til Energistyrelsens hjemmeside

 

 

Nyt fra Søndervig