Initiativer

Initiativer

Søndervig Beboerforening arbejder med flere initiativer i Søndervig

Søndervig Beboerforenings initiativer spænder bredt – lige fra kystsikring og naturbevarelse over udbuddet af aktiviteter, til kulturelle tilbud i området.

Information fra Beboerforeningen om den mulige
havvindmøllepark Vesterhav syd.

Værditabserstatning:

Visualisering af vindmøllepark ved Søndervig
Visualisering af vindmøllepark ved Søndervig

Der er ingen, der ved, hvad der skal til for at få erstatning. Det eneste man ved er, at hvis man ikke søger værditabserstatning nu, vil man aldrig kunne i betragtning på et senere tidspunkt. Derfor kan der ikke være tvivl om, at man skal rejse krav om værditabserstatning nu.

Det afgørende for beregningen af erstatningen er forskellen mellem prisen for sommerhuset før opstilling af møllerne og prisen for sommerhuset efter opstilling af møllerne. Det er alle faktorer, der har betydning. Det gælder områdets værdi som sådan, det synsmæssige fra huset, lavfrekvent støj og lysforurening (Søndervig området er i dag et af de områder i Danmark, hvor det er bedst at se stjerner).

Værdien af sommerhuset/ejendommen afhænger meget af nærheden og kontakten til havet. Men nu bliver havet mindre værdifuldt, og derved mister huset værdi, da det ikke vil have den samme interesse og herlighed som ved et hav uden vindmøller.

Til støtte for ovennævnte skal vi fremhæve fra Energistyrelses rapport om:

”Analyse af vindmøllers påvirkning af priser på beboelsesejendomme”, fra marts 2016, som siger, at alle huse berøres – ikke blot dem, hvorfra man fysisk kan se møllerne.

Her direkte citat fra rapporten:

Side 22, punkt 4.2.2: ”Dertil kommer, at selvom huset ikke har direkte udsigt til vindmølleparkerne, kan prisen på huset stadig være påvirket af dem. Det sker f.eks. hvis udsigten til vindmøllerne fra den nærliggende strand reducerer værdien af nærhed til stranden, som er en komponent af den enkelte boligs værdi. Igen vil effekten gælde samtlige huse nær denne strand og med næsten samme påvirkning. Af samme grund kan den positive værdi af nærhed til stranden ikke adskilles fra den potentielt negative værdi af udsigt til havvindmøllerne fra stranden.

Vattenfall har svaret således på et spørgsmål fra et af bestyrelsesmedlemmerne i Stop Vesterhav Syd:

”Hvis der ansøges om værditabserstatning, vil den enkelte husejer få tilbudt, at der tages et visualiseringsbillede, hvor man selv har indflydelse på fastlæggelse af fotostandpunktet”.

Det lyder jo også meget godt og rimeligt, men det tager kun udgangspunkt i ejendommen, og hvad man kan se fra ejendommen, og ikke hvordan hele området bliver forringet.

Det er vigtigt, at visualiseringen er retvisende for den fremtidige situation, man forventer vil være gældende. Her er interesserne ikke sammenfaldende.

Ser man på Stop Vesterhav Syds seneste visualiseringer af den fremtidige situation med kystnære havmøller og sammenligner dem med det Vattenfall præsenterer, så kan man roligt sige at forskellen er stor – meget stor. Alle kan gå ind på hjemmesiden for Stop Vesterhav Syd og se, hvordan det ser ud.

http://www.stopvesterhavsyd.dk/nye-visualiseringer/

Vi vil opfordre alle til at søge om værditabserstatning. Sig det til alle du kender. Bed dem gøre det samme. Gå ind og hent inspiration på Stop Vesterhav Syds hjemmeside

Husk ansøgningen om værditabserstatning skal være www.taksationsmyndigheden.dk i hænde senest den 03. april kl 16.00. Gå ind på hjemmesiden. Her findes information og ansøgningsskema.

http://www.taksationsmyndigheden.dk/DA/Erstatning/Sider/Erstatning.aspx

Der skal betales et gebyr på 4.000 kr. ved indsendelse af ansøgningen. Dette beløb får man tilbage, hvis man får erstatning. Erstatninger under 1 % udbetales ikke. Man kan læse mere på Energinets hjemmeside:

http://energinet.dk/DA/Soeg/Sider/ResultsNew.aspx?k=v%C3%A6rditabsordningen

Man kan også ringe til dem og stille spørgsmål.

Vattenfall indkalder til informationsmøde:

Informationsmøde kystnære vindmøller
Se informationsmøde i større format. ugeavisen-2017-01-18

SÅ ER DET NU DER SKAL KLAGES!!!

Placering af vindmøller ved Søndervig

Vi har kæmpet og vi kæmper stadig imod Vesterhav syd.

Alle mand til tasterne!! Det er nu vi skal klage.

“Klager over tilladelsen til at opføre havvindmølleparken Vesterhav Syd kan  i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for:

Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

Klagen skal være indgivet skriftligt senest den 25. januar 2017. ”

Klag over vindmøllerne
Klagevejledning

Vær opmærksom på den meget korte tidsfrist, og I skal væreopmærksomme på, at brevet skal være Energiklagenævnet i hænde den 25. januar, så med det postsystem, som vi har i dag, så skal I beregne adskillige dage til forsendelse.
Hvis I er imod møllerne og/eller I ønsker at få dem flyttet langt længere ud, så vil det hjælpe os alle, hvis så mange af jer som muligt indsender en klage. Vi vil selvfølgelig fra Søndervig Beboerforening indsende en klage, men det er vigtigt, at man kan se, at der er massiv modstand, hvis vi skal have mulighed for at flytte noget.

 

Information fra Beboerforeningen om den mulige
havvindmøllepark Vesterhav syd

Søndervig Beboerforening vil give sine medlemmer mulighed for at holde sig oplyst om mulige forandringer i Søndervig der kan påvirke området og dets beboere. I øjeblikket handler det for eksempel om Havvindmølleparken Vesterhav Syd der muligvis skal opføres ud for kysten mellem Søndervig og Hvide Sande.

Invitation til informationsmøde med energi, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt d. 25.9.2016.

Ministeren vil på mødet kort redegøre for beslutningen om det energipolitiske forlig fra 2012, og -ikke mindst- redegøre for beslutningen om at droppe de kystnære havmøller. Det vil også være muligt at stille spørgsmål til ministeren.

Invitation til Informationsmøde med Lars Chr Lilleholt

Her kan interesserede læse VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd

VVM-redegørelse Havvindmøllepark

Visualisering af Havvindmølleprojektet

Det kan være svært for de fleste at se for sig hvordan den foreslåede Havvindmøllepark vil tage sig ud set fra stranden i de berørte områder. Her under kan man klikke sig til en animation der visualisere projektet og den påvirkning det har på området.

Visualisering

Kystsikring – Klitterne kalderInitiativer

Vesterhavet er smukt og vildt. Det kan nydes året rundt og er en central del af hvad der vores område fantastisk. Vesterhavet er også voldsomt og dets påvirkning på kysten er synligt for det blotte øje hvert eneste år. Søndervig Beboerforening er opmærksom på arbejdet med at sikre kysten og har også bidraget med arrangementer hvor klitterne tilplantes.

Plantedag – Hjelme og Marehalm holder på sandet.

Flere gange i løbet af de sidste 10 år har arbejdsomme og friske medlemmer mødtes på stranden for i Samarbejde med kystdirektoratets medarbejdere at tilplante de blotlagte klitter med den Marehalm og hjelme der holder på sandet når vestenvinden skruer op for sekundmeterne.

Snart er det igen tid til at mødes på stranden… Læs mere her på siden.

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev