Initiativer

Initiativer

Søndervig Beboerforening arbejder med flere initiativer i Søndervig

Søndervig Beboerforenings initiativer spænder bredt – lige fra kystsikring og naturbevarelse over udbuddet af aktiviteter, til kulturelle tilbud i området.

NYT: Kom til borgermøde om udviklingen af Søndervig 29. januar 2020 – Husk tilmelding

Foreløbigt forslag til udviklingsplan for Søndervig præsenteres på borgermøde den 29. januar 2020. Alle er velkomne.
Hvordan skal Søndervig udvikle sig, så kvaliteten af byens rum løftes til gavn for turismen og alle dem, som bor og arbejder i byen? Det har Ringkøbing-Skjern Kommune bedt arkitektfirmaet Møller & Grønborg komme med forslag til.
Onsdag d. 29. januar kl. 19.00-21.00 vil arkitekternes forslag blive præsenteret for interesserede borgere, når der afholdes borgermøde om udviklingen af Søndervig i Holmsland Idræts- og Kulturcenter i Kloster.
På mødet byder viceborgmester Søren Elbæk velkommen. Som formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg er han også formand for styregruppen for udviklingen af Søndervig og Hvide Sande.
Efter velkomsten vil Møller & Grønborg præsentere deres forslag til den strategisk-fysiske udviklingsplan for Søndervig, hvorefter der er tid til spørgsmål og kommentarer fra de deltagende borgere.
Udviklingspotentiale
Da det i efteråret blev offentliggjort, at Møller & Grønborg var valgt til at arbejde med udviklingsplanerne for Søndervig såvel som for Hvide Sande, fastslog projektlederen, Jens Christian Pasgaard, der er arkitekt hos Møller & Grønborg, at de to kystbyer har potentialet til at blive nogle af Danmarks mest attraktive destinationer.
– Begge byer rummer unikke udviklingspotentialer. Vi opfatter det som et stort privilegium at kunne bidrage til at kvalificere udviklingen af både Hvide Sande og Søndervig og styrke stedernes landskabelige og arkitektoniske kvaliteter, sagde han.
I arbejdet med udviklingsplanen for Søndervig har Møller & Grønborg identificeret flere udviklingspotentialer, herunder:
 At trække hav- og fjordlandskabet ind til byen og synliggøre det i bymiljøet
 Udvikling af overnatningskapaciteten
 Håndtering af parkering
 At arbejde med de eksisterende stisystemer, så der trækkes linjer på tværs af Søndervig fra havet og ind til fjorden, samtidig med at der skabes en kobling med overgange til Lalandia-feriecenteret, der er under opførelse.
Kvalitet i udviklingen
– Kysten er allerede en populær turismedestination, og antallet af turister og andre besøgende vil kun blive forøget i de kommende år. Så udviklingsplanen er Ringkøbing-Skjern Kommunes forsøg på at sikre, at kvalitet i oplevelsen følger med turismekapacitetsudvidelsen, siger Søren Elbæk og peger på, at udviklingen af Søndervig skal bygge videre på byens nerve og stedbundne kvaliteter.
– Arkitekterne kender byens særlige kvaliteter og tænker i helheder, så jeg er sikker på, at vi vil blive præsenteret for forslag til en udviklingsplan, der imødekommer fremtidens behov, men samtidig tager hensyn til fastboende, turister, erhvervsdrivende og andre aktører, siger Søren Elbæk.
Parallelt med udarbejdelsen af en udviklingsplan for Søndervig arbejder Møller & Grønborg også på en udviklingsplan for Hvide Sande, og i begyndelsen af februar vil der blive afholdt borgermøde om udviklingsplanen for Hvide Sande.
Udviklingsplanen for hhv Søndervig og Hvide Sande skal vedtages på et byrådsmøde i april, men inden da ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune altså at høre borgernes holdninger og kommentarer til planerne.
FAKTA:
Borgermøde om udviklingsplanen for Søndervig afholdes den 29. januar, kl. 19.00-21.00 på Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing. Dørene åbner kl. 18.30 og der er egen transport til og fra mødestedet.
Der vil blive serveret kaffe/te og kage. Tilmelding senest den 23. januar kl. 23.00 via hjemmesiden https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/udviklingsplaner-for-soendervig-og-hvide-sande/
Program:
19.00-19.15: Velkomst ved viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget Søren Elbæk
19.15-20.30: Præsentation af den strategisk-fysiske udviklingsplan ved arkitektvirksomheden Møller & Grønborg
20.30-21.00: Opsamling med spørgsmål og kommentarer
Arbejdet med udviklingsplanerne for hhv. Søndervig og Hvide Sande bakkes op af Søndervig Beboerforening og Klittens Beboerforening, samt Hvide Sande Havn og Foreningen Havnen, og støttes økonomisk af bl.a. foreningen Realdania og Dansk Kyst og Naturturisme.
Den strategisk-fysiske udviklingsplan gennemføres som et led i Realdanias indsats Vestkysten viser Vejen, der har til formål at løfte Vestkystens kystbyer og attraktioner til gavn for alle, der bor ved og besøger den danske Vestkyst. Realdania har afsat i alt 40 mio. kr. til indsatsen, der ud over de strategisk-fysiske udviklingsplaner også skal støtte realisering af konkrete projekter og udvikle et fælles koncept for wayfinding på tværs af hele Vestkysten. Læs mere om indsatsen her: https://realdania.dk/projekter/vestkystenviservejen
Læs mere om udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande her: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/oktober/udviklingsplaner-paa-vej-for-soendervig-og-hvide-sande
For yderligere information, kontakt:
Søren Elbæk, viceborgmester Ringkøbing-Skjern Kommune, 40 31 66 40, pol.selbaek@rksk.dk
Mette Hasager, projektleder Ringkøbing-Skjern Kommune, 25 73 47 07, mette.hasager@rksk.dk

 

 

 

Placering af vindmøller ved Søndervig


Information fra Beboerforeningen om den mulige
havvindmøllepark Vesterhav syd

Søndervig Beboerforening vil give sine medlemmer mulighed for at holde sig oplyst om mulige forandringer i Søndervig der kan påvirke området og dets beboere. I øjeblikket handler det for eksempel om Havvindmølleparken Vesterhav Syd der muligvis skal opføres ud for kysten mellem Søndervig og Hvide Sande.

Læs mere på www.stopvesterhavsyd.dk

 

Her kan interesserede læse VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd

VVM-redegørelse Havvindmøllepark

Visualisering af Havvindmølleprojektet

Det kan være svært for de fleste at se for sig hvordan den foreslåede Havvindmøllepark vil tage sig ud set fra stranden i de berørte områder. Her under kan man klikke sig til en animation der visualisere projektet og den påvirkning det har på området.

Visualisering

Kystsikring – Klitterne kalderInitiativer

Vesterhavet er smukt og vildt. Det kan nydes året rundt og er en central del af hvad der vores område fantastisk. Vesterhavet er også voldsomt og dets påvirkning på kysten er synligt for det blotte øje hvert eneste år. Søndervig Beboerforening er opmærksom på arbejdet med at sikre kysten og har også bidraget med arrangementer hvor klitterne tilplantes.

 

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev