Bestyrelse

Bestyrelsen i Søndervig Beboerforening består af 7 medlemmer samt 1 suppleant med repræsentation fra såvel ejere af fritidshuse, lokale fastboende samt erhvervsdrivende.

 

Læs Vedtægter for Søndervig Beboerforening

Læs seneste referat fra generalforsamling – 2024

 

Information

Bestyrelsen består af:

Formand
Ellen Marie Vestergaard
Tranekærvej 96
7400 Herning
Mobil: 22 73 38 58
E-mail: emv@virk-raad.dk
Sommerhus:
Hafavej 75
Kasserer
Jonna Vestergaard
Birk Centerpark 35
7400 Herning
Mobil 30249464
E-mail: jonnavestergaard@outlook.dk
Sommerhus:
Troldedalen 9
Næstformand
Erland Nørgaard
Smørblomsten 25
6950 Ringkøbing
Mobil: 26 23 98 00
E-mail: erland@esmark.dk
Bestyrelsesmedlem
Morten Hansen
Hvidbjergvej 75, Søndervig
6950 Ringkøbing
Mobil: 40 15 69 71
E-mail: morten.hansen@meny.dk
Bestyrelsesmedlem
Lise Kroning
Solvej 2, Søndervig
6950 Ringkøbing
Mobil: 61 27 90 34
E-mail: post@soendervigcamping.dk
Bestyrelsesmedlem
Søren Green
Nr. Grenevej 3
6933 Kibæk
Mobil: 20278904
E-mail: sorengreen54@gmail.com
Sommerhus:
Sletten 60
Bestyrelsesmedlem
Lars Pinholt
Solbakken 3
7500 Holstebro
Mobil: 25380812
E-mail: mail@sandgaarden.dk
Sommerhus:
Sletten 29
Suppleant
Gert N. S. Jensen
Herregårdsparken 7 7. th.
7400 Herning
Mobil: 20 67 41 24
E-mail: gertnsjensen@gmail.com
Sommerhus:
Sand Holms Vej 74

Bestyrelse