BUNKERS

De mange bunkers ved stranden er et levn fra 2. Verdenskrig, hvor tyskerne byggede dem som en del af Atlantvolden der skulle beskytte dem mod de allieredes invasion.

 

Information

De blev bygget flere hundrede meter oppe i klitterne. Havet har siden ædt af kysten og efterhånden blotlagt bunkerne så næsten alle nu ligger på strandene.

Nogle ligger dog stadig godt skjult mellem klitterne og kan være sjove at prøve at finde. Nogle ligger dog på privat grund og kræver tilladelse fra ejeren.

Bunkerne er spændende, men gamle og færdsel på dem skal gøres med forsigtighed.

Her er et par tip:

  • Gå aldrig ind i en bunker – den kan tippe. Den kan virke stor og solid, men havets erosion påvirker dagligt den og det underlag den ligger på. (Efter nogle storme har flere vendt sig om på hovedet.
  • Bunkerne er fulde af revner, huller og rustne metaldele. Se dig for også ved badning, da nogle bunkers ligger under havoverfladen

Har man lyst til at komme helt tæt på bunkerne og høre om deres historie arrangeres der næsten hele året rundvisninger i de store bunkeranlæg Krylen og Ringelnatter nord for Søndervig.

Bunkers

Bunkers