Sommerhuse

De første sommerhuse på Holmsland Klit blev opført allerede i slutningen af 1800 tallet, men det var først i starten af tyverne, at der kom skred i sommerhusbyggeriet, fortrinsvis i Søndervig området, der lå mest naturligt for byerne Ringkøbing, Herning og Holstebro.

Midt i 1930´erne var der cirka 250 sommerhuse og omkring 1.500 sommerhusgæster på Klitten. I 1960´erne samt specielt i 1970´erne skete der en vældig udvikling inden for sommerhusbyggeriet, således at der i begyndelsen af 1980´erne var cirka 4.000 sommerhuse på Klitten. I dag er der ca. 6.000 sommerhuse fordelt på hele tangen.

Kilde: Lokalhistorisk arkiv, Kloster

Sommerhuse