DANMARKS ÆLDSTE CYKELSTI

Cykelstien mellem Ringkøbing og Søndervig er historisk set temmelig enestående og udmærker sig ved at være den første i Danmark i egen tracé, det vil sige med egen linjeføring og ikke i forbindelse med en gade eller vej.

 

Information

Allerede i foråret 1918 drøftede man i Turistforeningen for Ringkøbing og omegn en plan for at anlægge en cirka 9 kilometer lang cykel- og gangsti mellem Ringkøbing og Søndervig.

I begyndelsen af dette århundrede var Danmark det land, hvor cyklen var mest udbredt. I 1892 oplevede Ringkøbing for første gang, at en dame på ”bicykle” jog igennem byens gader!! Samme år holdt Aarhus Bicykle-klub et bicykleløb fra Aarhus over Silkeborg til Ringkøbing, men cyklen var en seværdighed – helt sikkert – i 1895 indskrev en kendt Ringkøbing-borger sig i gæstebogen på Søndervig Badehotel som: ”J.P. Laursen, cyklist”.

Dengang regnede man med, at cykelstien kunne anlægges for kr. 1.000, men den reelle pris blev kr. 37.000! Til trods for at 28 lodsejere skænkede jord til stien og kun fem fik betaling.

I samarbejde med Ringkøbing Kommune blev der nedsat et forretningsudvalg for cykelstien, som på forskellig vis skaffede penge til veje, primært ved private indsamlinger og ved en basar. I foråret 1920 begyndte anlæggelsen af cykelstien, og i sommeren 1922 kunne den tages i brug.

Det var et stort problem at skaffe penge til vedligeholdelse af cykelstien, og derfor krævede man bompenge af folk for at færdes på den. Bomhuset lå på cykelstien cirka 6,5 kilometer fra Ringkøbing og tre kilometer fra Søndervig.

Billetterne kostede 25 øre for voksne og 15 øre for børn tur/retur, mens et sæsonkort kostede 2 kr. for voksne og 1 kr. for børn. Desuden kunne man købe et familiekort for 8 kr. På en almindelig september søndag i 1920´erne passerede 600 cyklister bomhuset. Opkrævningen af bompenge stoppede først omkring 1939-1940, og Laurids Bøndergaard bestred posten alle årene. I Laurids Bøndergaards ansættelsesbrev stod der bl.a. :” Laurids Bøndergaard overtager kontrollen med færdselen på cykelstien i tiden fra og med Påske og indtil 1. oktober, hver formiddag fra senest kl. 10.00 og hver eftermiddag.

Laust, som bommanden blev kaldt, var født på Holmsland og havde haft gården Bøndergård lidt øst for Kloster, men solgte i 1920 og flyttede til Østre Strandgade i Ringkøbing. Herfra cyklede han hver dag, (han havde ingen fridage fra påske til oktober), ud til bomhuset.

Otto Schelin fra Hvingel ved Ringkøbing, skriver den 13. december 2007, i et læserbrev til Dagbladet Ringkøbing Skjern, at han endnu kan fornemme duften fra dengang han i begyndelsen af 1930´erne cyklede på strækningen. Otto Schelin erindrer, at man skulle betale 15 øre i afgift for at køre igennem, og at det var spændende, om bommanden nu var der, hvis ikke, så slap man jo gratis og havde lidt ekstra til sodavand eller is i Søndervig!

Stien blev gentagne gange beskadiget af vind og vejr, af landmændenes maskiner og under krigen af tyskerne. Turistforeningens pengekasse løb hurtigt tør i forbindelse med vedligeholdelse af cykelstien og Turistforeningen arbejdede hårdt på at få Holmsland kommune til at overtage vedligeholdelsen af cykelstien, hvilket skete permanent i 1976, efter en fem års forsøgsperiode, hvor den blev optaget som offentlig sti. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev cykelstien overtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kilde: Hardsyssels Årbog, 1996

Danmarks ældste cykelsti