FLAGHEJSNING MED UDENLANDSKE FLAG

Ønsker man at flage med udenlandske flag, skal man have tilladelse fra den lokale politimyndighed. Tilladelsen betinges som regel af, at Dannebrog også er hejst. Dannebrog skal placeres på den mest fremtrædende plads, hvilket som hovedregel vil sige på stangen længst til venstre eller i midten. Hvis man har flagstænger på forskellige højder, skal Dannebrog hejses på den højeste stang. Har man kun 1 stang til rådighed, må der ikke hejses flere flag på samme stang.

Man har lov til at flage med de nordiske landes flag, EU flaget og FN flaget uden særlig tilladelse fra politiet.

Information

Dannebrog skal altid hejses før de andre flag og hales til sidst. De øvrige landes flag skal sættes i alfabetisk rækkefølge efter landenes navn på fransk, startende fra venstre. D.v.s. at det tyske flag (Allemagne) og det østrigske (Autriche) skal være længere til venstre end f.eks. det svenske. Hvis Dannebrog er placeret i midten, placeres først til venstre herfor, derefter til højre og så fremdeles: E C A Dannebrog B D F.
På Danmarks-Samfundets hjemmeside kan du læse mere om den korrekte rækkefølge ved flagning med flere nationer: http://danmarkssamfundet.dk/flag-og-faneraekkefoelge/

Se pdf om flaghejsning.

Flaghejsning