Klitterne

Vestkystens signatur er udover strandene og Vesterhavet det bånd af klitter der strækker sig fra nord til syd. Ved Badevej i Søndervig består båndet af blot en enkelt række klitter, men nord og syd for badebyen er båndet op til 500 m bredt I klitterne findes et mylder af plante og dyreliv både på klithederne og i yderste klitrække. Tættest på stranden og havet bølger marehalm og hjelme i vestenvinden mens deres rødder holder på sandet, længere inde deltager blåbærbuske, hybenroser, hvidtjørn og mange andre hårdføre arter i kampen om pladsen, for det kræver sin plante at slå rødder i den saltholdige luft ved Vesterhavet. Om foråret kan det være en udflugt i sig selv at gå på blomsterjagt i klitterne

 

Information

De mange stier der går på kryds og tværs gennem klitlandskabet befærdes ikke kun af strandglade børn og voksne på vej mod Vesterhavet. På trods af det hårde klima myldrer det med liv ved klitterne Søndervig. Mågerne springer som det første i øjnene når man nærmer sig Vesterhavet, men hvis man sænker blikket kan man se både råvildt, et mylder af insekter, tudser, firben og den solglade hugorm . Er man forsigtig når man færdes i klitterne kan man få mange af dem at se.

Klitterne ved Søndervig er klar til at få besøg året rundt og de er en unik del af den danske natur både sommer og vinter. Vinden, solen og sandet ligger bare og venter

Klitterne