Ringkøbing-Skjern Museum siger farvel til Strandgaarden

Ringkøbing-Skjern Museum siger farvel til Strandgaarden

Ringkøbing-Skjern Museum siger farvel til Strandgaarden og køber
redningsstationen ved Abelines Gaard

Ved årsskiftet sagde Ringkøbing-Skjern Museum med vemod farvel til den gamle klitgård “Strandgaarden”,
som museet har drevet i mange år bl.a. ved hjælp af mange frivillige. Efter mange overvejelser har museet
besluttet, at man ikke vil fortsætte lejemålet, da det udløb ved årets udgang.

En museumsepoke afsluttes
Det er således en museumsepoke, der afsluttes. I årenes løb har museet nydt at kunne byde gæster
velkommen på den gamle klitgård, hvor der har været en lang række udstillinger og arrangementer, som
naturbrunch, musikarrangementer og høstmarkeder. Flere ting har imidlertid bevirket, at museet, i fuld
forståelse, med Naturstyrelsen har besluttet ikke at forny lejekontrakten. Afgørende har det været at museet
ikke har kunnet få et langsigtet perspektiv på driften af Strandgaarden.
Beslutningen er sket i god forståelse med Naturstyrelsen, der ejer Strandgaarden og som museet gennem
årene har haft et fint samarbejde med.

Tak til Strandgaardens mange frivillige
En anden af museets overvejelser omkring Strandgaarden har gået på samarbejdet med de mange frivillige,
som gennem årene har været med til at gøre Strandgaarden til et helt specielt sted at besøge: “De frivillige
på Strandgaarden har ydet en meget stor indsats gennem årene. En indsats vi er meget taknemmelige for!”
siger museumsdirektør Kim Clausen. Han håber, at de frivillige har lyst til “flytte deres engagement” til andre
dele af Ringkøbing-Skjern Museum og være med til at sætte den levende historie i spil der.

Nye tider på Abelines Gaard
Et af de steder hvor Ringkøbing-Skjern Museum vil få brug for flere frivillige er på Abelines Gaard. Museet
har nemlig besluttet at man i de kommende år vil satse yderligere på den gamle strandfogedgård, og ud fra
denne målsætning har museet købt den gamle rednings-og raketstation der ligger ved Abelines Gaard. Dette
er blandt andet gjort for at sikre at de karakteristiske bygninger bevares og formidles i sammenhæng med
Abelines Gaard.

Allerede i den kommende sæson vil åbningstiden på Abelines Gaard blive udvidet, ligesom der planlægges
flere aktiviteter, hvor den nyerhvervede redningsstation kommer i brug.

For yderligere information kontakt:
Museumsdirektør Kim Clausen, tlf. 97 36 23 43 / 22 88 38 02 Email: kc@levendehistorie.dk
M useumsinspektør, souschef Peter Carstensen tlf. 97 36 23 43 / 40 59 05 01. Email: pc@levendehistorie.dk

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev