Færdsel i klitterne

Færdsel i klitterne

Marehalm

Marehalm er lige så sart som alt mulig anden beplantning. Plantning af marehalm og hjelme er sæsonarbejde og foregår i efteråret.

Der plantes nye hjelme og marehalm, der hvor beplantningen er ødelagt på grund af for megen færdsel.

De nye planter visner helt ned i løbet af 14 dage og spirer herefter straks fra bunden.

De nye planter beskyttes med fyrtoppe. Fyrkvas bruges til at afspærre de stier, som ikke skal være der. Det er derfor vigtigt, at kun de anlagte og nummererede stier benyttes.

Tænk på, at klitterne ikke tåler løb og leg! Vore strande er så fine og brede – der er rigelig plads til udfoldelse.

Hugorme – Vipera Berus Adder

Hugormen er en slange med en tydelig sort zigzag stribe ned af ryggen. Dog kan nogle hugorme være ensfarvede sorte eller brune. Den kan blive op til 104 cm lang.
Den findes i det meste af Danmark. Typisk finder man den på heder og i klitter, men den kan dog også træffes i megen anden natur.

Hugormen er ikke særlig aggressiv men meget sky, og vil derfor flygte hurtigst muligt ved et menneskes tilstedeværelse.

Mennesker reagerer forskelligt på hugormebid. Nogen får slet ikke symptomer, mens andre bliver meget syge. Disse variationer kan skyldes mængden af indsprøjtet gift, personens alder, kropsvægt, bidstedet og graden af fysisk aktivitet efter biddet.

  • Både børn og voksne bør observeres på et sygehus efter hugormebid. Tag derfor på skadestuen.

Forebyg, at børn bliver bidt af en hugorm

De fleste hugormebid har et godartet sygdomsforløb, men børn og ældre mennesker er særligt følsomme over for hugormebid, og ca. 10% udvikler en alvorlig forgiftning. Du kan forebygge hugormebid hos børn ved at være opmærksom på følgende:

  • Børn bør have gummistøvler på, når de leger i områder, hvor der kan være hugorme
  • Lær børn, at de aldrig må røre en hugorm.

Kilde: Bisbebjerg Hospital, www.giftlinien.dk
Kilde: Skov og Naturstyrelsen,
www.skovognatur.dk

Snog

Snogen er en slange, der oftest er sort. Den er ikke giftig og kendes fra hugormen på sine to gule nakkepletter. Man finder den mest i moser og ved søer og vandløb. Snogen kan blive op til ca. 130 cm.

 

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev