Kampen for kysten, udsigten og turisterne

Kampen for kysten

Kampen for kysten, udsigten og turisterne

Kampen for kysten, udsigten og turisterne

Den evige blæst ved Søndervig er et af Vestkystens kendetegn og hvor der er vind kan der skabes energi – med vindmøller. En dejlig grøn tanke i et Danmark der arbejder frem mod at blive selvforsynende med grøn energi.

Men burde vi ikke tænke os om og gøre det rigtigt? spørger bestyrelsesformand i Søndervig Beboerforening og medlem af foreningen STOP Vesterhav Syd Ellen Marie Vestergård. Sammen med flere lokale foreninger, heriblandt Søndervig Centerforening og udlejningsbureauer har hun længe kæmpet mod opførslen af de Kystnære Vindmøller ud for Søndervig.

Den unikke naturoplevelse

En tur til Vesterhavet er en naturoplevelse. Hav, strand, klitter, den vilde blæst og det omskiftelige vejr. Mange, turister, gæster og beboere tager derud for at finde roen ved at skue ud over horisonten og nyde solnedgangen. “Den udsigt skal ikke ødelægges af op til 189m høje vindmøller” slår Ellen Marie Vestergård fast. “Få steder i Danmark kan man som her ved Søndervig skue så vidt og bredt, uden at der er et eller andet, der rager op og forstyrrer. Det er vi nødt til at kæmpe for at bevare – vi frygter at mange turister bliver væk”

“Kampen er ikke slut – vi kan klage, og det SKAL vi!”

Umiddelbart virker sagen jo allerede afgjort. Den 22.12 blev der fra Energistyrelsen givet tilladelse til at opføre havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. “Ja tilladelsen er givet, men kampen er ikke slut – vi kan klage og det SKAL vi!” siger Ellen Marie Vestergård. Den endelige placering, højden på møllerne og afstanden til kysten er ikke endeligt afgjort. Særligt højden og afstanden til kysten er yderst vigtig, da vindmøllernes synlighed fra kysten afhænger af disse. “De skal længere ud, det vi kæmper for nu!” udtrykker Ellen Marie Vestergård.”Som det er nu vil en 189 m vindmølle rage 3 gange så højt op som Lyngvig Fyr gør nu.”

Mange skal klage…

Søndervig Beboerforening indsender ligesom STOP Vesterhav Syd klager til Energiklagenævnet, men det er ikke nok ifølge Ellen Marie Vestergård. “De er nødt til at opleve en massiv modstand, hvis vi skal have mulighed for at få flyttet noget. OG klagerne skal ligge i energiklagenævnets fysiske postkasse SENEST d. 25. jan” slutter Ellen Marie Vestergård af.

Klagevejledning, oversigtskort og yderligere information om havvindmølleparkerne Vesterhav syd og nord kan findes på beboerforeningens hjemmeside og hjemmesiden stopvesterhavsyd.dk

Herunder kan i se kort og klagevejledning.

SÅ ER DET NU DER SKAL KLAGES!!!Placering af vindmøller ved Søndervig

Vi har kæmpet og vi kæmper stadig imod Vesterhav syd.

Alle mand til tasterne!! Det er nu vi skal klage.

“Klager over tilladelsen til at opføre havvindmølleparken Vesterhav Syd kan  i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for:

Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

Klag over vindmøllerne

Klagen skal være indgivet skriftligt senest den 25. januar 2017. ”

Vær opmærksom på den meget korte tidsfrist, og I skal væreopmærksomme på, at brevet skal være Energiklagenævnet i hænde den 25. januar, så med det postsystem, som vi har i dag, så skal I beregne adskillige dage til forsendelse.
Hvis I er imod møllerne og/eller I ønsker at få dem flyttet langt længere ud, så vil det hjælpe os alle, hvis så mange af jer som muligt indsender en klage. Vi vil selvfølgelig fra Søndervig Beboerforening indsende en klage, men det er vigtigt, at man kan se, at der er massiv modstand, hvis vi skal have mulighed for at flytte noget.

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev