Fremtiden

Fremtiden

I Søndervig har ordet udvikling altid været en del af nutiden. Lige siden begyndelsen i slutningen af 1800-tallet er badebyen vokset, fuldt med tiden og har forandret sig. Danmarks første cykelsti gik fra Ringkøbing til Søndervig, så herskabet kunne komme til havet og nyde godt af den rensende havluft.

Gennem tiden har Søndervig oplevet både nyskabelse og behovet for at værne om det autentiske udtryk der gør og altid har gjort Badebyen til et tilflugtsted midt i naturen for de mange der søger Vesterhavet, stranden og de åbne vidder.

Efterhånden har Søndervig udviklet sig til ”Porten til Vesterhavet” og er som byens historie har vist, som altid under udvikling og i forandring. Søndervigs fremtid er lige nu for den findes i de mange forslag og idéer der altid rumsterer i hovedet på badebyens mange iværksættere.

Nye projekter ser årligt dagens lys. Nogle realiseres og her kan man læse lidt om dem.

Søndervig er blevet udvalgt af RealDania til Stedet tæller kampangen

OM PROJEKT ’STRANDINGEN’ I SØNDERVIG:
Den klassiske kystdestination, Søndervig, skal revitaliseres. Ny landmark-skulptur skal være byens naturlige mødested og trække kystoplevelsen ind i centrum.

Historisk centrum skal revitaliseres
I starten af 1880’erne gik en række lokale håndværksmestre sammen om at finansiere og opføre Søndervig Badehotel, der åbnede i 1889. Siden har Søndervig udviklet sig eksplosivt, og destinationen er nu en af Vestkystens mest populære badebyer.

I dag er der cirka 3600 sommerhuse i Søndervig og opland, men byens historiske cen- trum og Badevej – den fysiske forbindelse til havet – har endnu ikke fundet deres plads i den moderne badeby. Med dette projekt er målet derfor at puste nyt liv i begge dele og udvikle et naturligt mødested for borgere og turister.

Det skal ske gennem etablering af et arkitektonisk landmark for byen på parkeringsplad- sen midt i byen. Det skal invitere til at slå sig ned, og skal tage afsæt i fortællingen om de strandinger, som gennem generationer har sat deres præg på den vestjyske kultur. Gennem århundreder har forliste sømænd bosat sig og stiftet familie, og vraggods er indsamlet og inkorporeret i lokale husholdninger. Idéen om strandingen som en udefra- kommende forandringsagent, der styrker lokal udvikling over tid er bærende for projekt- idéen.

Strand og by knyttes sammen
Med denne projektidé er der tale om kulminationen på en lang og intensiv proces mellem region, kommune, turistforening og lokale erhvervsaktører, som gennem et treårigt ud- viklingsprojekt har arbejdet med, hvordan Søndervigs potentiale kan forløses til gavn for kystturisme og opland.

Der er også tale om en videreudvikling af en strategisk turismepotentialeplan for Hvide Sande og Søndervig, som har ført til en klar vision for, hvordan der kan skabes vækst i turismen og kvalitet i byens fysiske miljø og indretning.

Projektidéen er udvalgt til støtte gennem Stedet Tæller på grund af idéen om at bruge en opgradering af byens parkeringsplads til at skabe øget kvalitet. Ved at bruge landskabs- arkitektur og kunst styrkes koblingen mellem strand og by.

Projektidéen er støttet med 2,4 mio. kr.

Projektet håbes færdigt sommeren 2017

Kilde: www.stedet-taeller.dk

OM PROJEKT ’SØNDERVIG FERIEPARK’:

https://www.youtube.com/watch?v=E7NxfWwNsjs

Søndervig Feriepark er under opførelse, og du kan allerede nu opleve de skønne ferieboliger.

Planlagt opstart af centerbyggeriet med bl.a. et af Nordens største badelande på ca 16.000 m² er foråret 2016.

CenterbygningBadelandet er planlagt udformet som Ringkøbing fjord med masser af lokale identitetspunkter som aktive elementer i badelandet. Bl.a. vil der være et antal træhuse udført som redskabshusene på havnearealerne rundt om fjorden. Disse huse vil rumme forskellige spa- og wellnessfaciliteter. Indenfor vil der blive opført en kopi af Lyngvig Fyr, som vil blive fordelingstårn og opgang til rutsjebanerne. Hertil kommer et imponerende aqua-område med strømkanaler, bølgebassiner og meget mere.

Centeret vil også indeholde stort legeland, restauranter m.m

Ferieparken vil i sin færdige form omfatte op til 500 ferieboliger i forskellige størrelser. 42 ferieboliger er p.t. opført. Flere af dem er allerede mulige at leje.

Badeland

Flere oplysninger om Søndervig Feriepark kan findes på deres hjemmeside http://sondervig-feriepark.dk/

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev