ArkVest har (vistnok) slået rekord!

ArkVest har (vistnok) slået rekord!

Det er lykkedes for arkæologerne ved Ringkøbing-Skjern Museum og ArkæologiVestjylland at
lave en komplet dronefotografering af et 2,5 ha stort område på Holmsland. De mange
dronebilleder er (vistnok) den hidtil største opgave af sin art, da alle fotos kan sættes sammen
til ét stort foto, der viser alle arkæologiske spor på stedet!

Ved Søndervig skal al strøm fra de kommende havvindmøller samles i en ny stor transformerstation
og siden februar har arkæologer fra ArkæologiVestjylland og Ringkøbing-Skjern Museum derfor
arbejdet på at afdække alle spor fra fortiden, hvor transformerne skal bygges.

Området er 2,5 ha eller 25.000 m 2 stort. Hver kvadratmeter er omhyggeligt blevet afgravet for muld,
så undergrundens spor efter fortidens bygninger, brønde og grave er blevet synlige. Normalt ville
arkæologerne have gået rundt med GPS for at måle alt op. Det er en meget tidskrævende opgave,
især når utallige stolpehuller fra mange forskellige huse er blandet sammen mellem hinanden som i
Nørby ved Søndervig.

Dronearkæologi
Derfor valgte arkæologerne at satse på en anden metode og i stedet lade ArkæologiVestjyllands to
dronepiloter fotografere overfladerne, efterhånden som muldlaget blev gravet væk. At arbejde på
denne måde betyder, at man kan sammensætte tusindvis af enkeltfotos til ét komplet foto af alle spor
på det 2,5 ha store område! Selve tegnearbejdet foregår så udelukkende ved computerskærmen.

Planen af alle hustomter og andre spor får med denne arbejdsmetode en præcision, der overgår alle
andre opmålingsmetoder, samtidig med at man har en præcis fotografisk registrering af stolpehuller,
rødfarvede ildsteder, bålsteder, pløjespor osv. Undergrundens beskaffenhed følger naturligt også med
på billedet. Droneopmåling af små arealer har ArkVest prøvet før, men aldrig i den målestok, som vi
nu har gennemført. Det er vistnok også det største areal, der nogensinde er blevet dokumenteret i
Danmark.

Sandstormene ved Nørby
For at det kan lykkes at opmåle på denne måde, skal dage med regn, blæst og sandstorm undgås.
Dem har der været mange af netop her i sommer. Derfor skal mange faktorer spille sammen for at en
komplet droneopmåling lykkes.
I den kommende tid bliver fladerne undersøgt nærmere. Det er især stolpehuller efter huse, men også
nedgravede vævehytter og brønde samt meget andet. Arbejdet skal være afsluttet omkring 1. august,
hvorefter opførelsen af transformerstationen kan gå i gang som planlagt.

Hovedresultatet af den arkæologiske undersøgelse er, at stedet i Nørby har været beboet siden
dyssetiden for godt 5.000 år siden og frem til vikingetidens afslutning. Det er første gang, vi får et så
finmasket indkig i Holmslands historie.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationsmedarb.Betina Bach Nielsen, tlf. 9736 2343 / 6086 4478.
Email: bbn@levendehistorie.dk www.levendehistorie.dk
Museumsinspektør, mag. art. Torben Egeberg, tlf. 9736 2343 / 23411 042. Email: te@arkvest.dk

 

  • Tilmeld dig vores nyhedsbrev